Fakta om E-Læring

Fakta om E-læring

Kært barn har mange navne

 

Gennem tiden er der anvendt mange begreber om læring, som understøttes af informations- og kommunikationsteknologi (IKT). IKT-støttet læring, teknologistøttet undervisning, computer baseret træning (CBT), fjernundervisning, blended learning og mobil læring er blot nogle af de begreber, som er anvendt, og i forskelligt omfang, stadig anvendes.

 

I dag anvendes ofte betegnelsen E-læring for alle former for IKT-støttet læring.

 

E-læring er en standardbetegnelse for kompetenceudvikling, hvor indholdet, eller dele heraf, formidles via informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

 

Kommunikation og samarbejde mellem deltagerne indbyrdes og mellem deltagerne og underviseren kan også foregå helt eller delvist via IKT.

 

E-læring kan anvendes enten til selvstudier eller som en integreret del af eksempelvis tilstedeværelses-undervisning og sidemandsoplæring.

 

E-læring har et klart læringsformål, og forløbene kan være af et minut eller af flere års varighed.

Telefon 4279 8279

Adresse Blokken 15

Postnr. 3460 Birkerød

Mail Support@elu-info.com

CVR 3510 0083

Bank 4467 11287956